mokka no hakoniwa
Karin Mochizuki's works

magazine-pink  comic-green  first-big size font


1992s

hanatoyume no.8-3/20    futari no kyori (twosome distance) It's her first comic on hanatoyume.

hanatoyume no.21-10/5   kyoukai (boundary) It's her debut comic.

hanatoyume planet zoukan no.11/1   sakurachiru (cherry blossom)


1993

hanatoyume no.9-4/5   kingyo gosui (afternoon nap of goldfish)

hanatoyume no.11-5/5   hitogata (doll)

bessatsu hanatoyume-5/9   doronuma no kodomotachi (children in dead center)


1994

hanatoyume no.14-6/20   natsuwa mada korekaradashi (summer haven't finished)

hanatoyume no.18-8/20   konakona chouchou (floury butterfly) first color front page

hanatoyume no.1-12/5   yokubou bus -nijyugojino tengoku- (desire bus -heven at 25 o'clock-) ep.1, first serial comic, color front page

hanatoyume no.2-12/20   yokubou bus-catharsis- (desire bus -catharsis-) ep.2


1995

hanatoyume no.3-1/5   yokubous bus-chika tesdou- (desire bus -metro-) ep.3

1/19(sale)-1/25(publication)  first comic book [ konakona chouchou (floury butterfly) ]

hanatoyume no.8-3/20   W no teien -water garden- (the garden of W -water garden-) ep.1 first headmost color front page

hanatoyume no.9-4/5   W no teien -water garden- (the garden of W -water garden-) ep.2

hanatoyume no.10-4/20   W no teien -water garden- (the garden of W -water garden-) ep.3, color front page

hanatoyume no.11-5/5   W no teien -water garden- (the garden of W -water garden-) ep.4

hanatoyume no.15-7/5   peten angel (liar angle) color front page

hanatoyume no.18-8/20   jyunsui baiyou etsuranzu (view of growing purely) ep.1, color front page

hanatoyume no.19-9/5   jyunsui baiyou etsuranzu (view of growing purely) ep.2

hanatoyume no.20-9/20   jyunsui baiyou esturanzu (view of growing purely) ep.3

11/9(sale)-11/25(publication)   comic book [ yokubou bus (desire bus) ]

hanatoyume no.1-12/5   jyunsui baiyou etsuranzu 2 (view of growing purely 2) ep.1 color front page

hanatoyume no.2-12/20   jyunsui baiyou etsuranzu 2 (view of growing purely 2) ep.2


1996

hanatoyume no.3-1/5   jyunsui baiyou etsuranzu 2 (view of growing purely 2) ep.3

hanatoyume no.4-1/20   jyunsui baiyou etsuranzu 2 (view of growing purely 2) ep.4

hanatoyume no.10-4/20   marble pink (marbling pink) color front page

hanatoyume no.13-6/5   pure white (pure white)  color front page

hanatoyume no.19-9/5   toge (prickle) ep.1, color front page

9/19(sale)-9/25(publication)   comic book [ W no teien -water garden- (garden of W -water garden-)

hanatoyume no.20-9/20   toge (priclke) ep.2

hanatoyume planet zoukan no.1/5   chocolate diary (chocolate diary) color front page


1997

hanatoyume no.3-1/5   sumire glass (Sumire glass) color front page

hanatoyume no.8-3/20   hadashi meguri (shoeless visit) ep.1, color front page

hanatoyume no.9-4/5   hadashi meguri (shoeless visit) ep.2

hanatoyume no.10-4/20   hadashi meguri (shoeless visit) ep.3

6/19(sale)-6/25(publication)   comic book [ jyunsui baiyou etsuranzu (view of growing purely) ]

9/19(sale)-9/25(publication)   comic book [ hadashi meguri (shoeless visit) ]

hanatoyume planet zoukan no.1/15   kurolkaruki (chlorine tablet)

hanatoyume no.23-11/5   taifu poppy (typhoon poppy) color front page


1998

hanatoyume no.4-1/20   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.1, color front page

hanatoyume no.7-3/5   urara (bright spring day) color front page

hanatoyume step zoukan no.6/15   JUNK (JUNK)

hanatoyume no.13-6/5   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.2, color front page

6/19(sale)-6/25(publication)   comic book [ chocolate diary (chocolate diary) ]

hanatoyume no.14-6/20   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.3

hanatoyume no.15-7/5   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.4

hanatoyume step zoukan no.10/15   kiseru (cheat on the fare)

hanatoyume no.21-10/5   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.5, color front page

10/19(sale)-10/25(publication)   comic book [ waraenai riyou 1 (the reason why she can't smile 1) ]

hanatoyume no.22-10/20   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.6

hanatoyume no.23-11/5   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.7

hanatoyume no.24-11/20   waraeani riyuu (the reason why she can't smile) ep.8


1999

hanatoyume no.4-1/20   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.9, color front page

hanatoyume no.5-2/5   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.10

hanatoyume no.6-2/20   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.11, color front page

hanatoyume no.7-3/5   waraenai riyuu (the reason why she can't smile) ep.12

3/19(sale)-3/25(publication)   comic book [ waraenai riyuu 2 (the reason why she can't smile 2) ]

hanatoyume step zoukan no.7/1   kizuato (scar)

hanatoyume no.12-5/20   waraenai riyou (the reason why she can't smile) ep.13, color front page

hanatoyume no.13-6/5   waraenai riyou (the reason why she can't smile) ep.14

hanatoyume no.14-6/20   waraenai riyou (the reason why she can't smile) ep.15

8/19(sale)-8/25(publication)   comic book [ waraenai riyou 3 (waraenai riyou 3) ]

hanatoyume no.18-8/20   midori no kodomo (green children) color front page

hanatoyume no.23-11/5   uso no iro (color of lie) color front page


2000

hanatoyume no.3-1/5   switch (switch) ep.1, color front page

hanatoyume no.4-1/20   switch (switch) ep.2

hanatoyume no.5-2/5   switch (switch) ep.3

2/19(sale)-2/25(publication)   comic book [ waraenai riyuu 4 (the reason why she can't smile 4) ]

hanatoyume no.10-4/20   switch (switch) ep.4, color front page

hanatoyume no.11-5/5   switch (switch) ep.5

hanatoyume no.12-5/20   switch (switch) ep.6

hanatoyume no.17-8/5   switch (switch) ep.7, color front page

hanatoyume no.21-10/5   switch (switch) ep.8, color front page

10/19(sale)-10/25(publication)   comic book [ switch 1 (switch 1) ]

hanatoyume no.22-10/20   switch (switch) ep.9

hanatoyume no.23-11/5   switch (switch) ep.10

hanatoyume no.24-11/20   switch (switch) ep.11


2001

hanatoyume no.4-1/20   midori no kurokami (glossy black hair) ep.1,color front page

hanatoyume no.5-2/5   midori no kurokami (glossy black hair) ep.2

hanatoyume no.6-2/20   midori no kurokami (glossy black hair) ep.3, color front page

3/19(sale)-3/25(publication)   comic book [ switch 2 (switch 2) ]

hanatoyume no.10-4/20   alkaloid (alkaloid) color front page

hanatoyume no.14-6/20   shabon (soup bubble) color front page

hanatoyume no.15-7/5   shabon (soup bubble)

hanatoyume no.16-7/20   shabon (soup bubble)

11/19(sale)-11/25(publication)   comic book [ midori no kurokami (glossy black hair) ]


2002

addtional volume hanatoyume number:May-3/27   kokyu (breath) color front page

hanatoyume no.10-4/20   kagi (key) color front page

the hanatoyume No.first August-6/26   yoru yonaka (night midnight)

the hanatoyume No.first October-8/26   inu to natsuhuku (dog and summer clothes)


2003

1/17(sale)-1/25(publication)  comic book [ kagi (key) ]mokka no hakoniwa